Wegiz: wat is het en wat betekent het voor organisaties in de zorg? 

Wegiz staat voor ‘Wet Elektronische Gegevensuitwisseling In de Zorg’ en gaat over de digitale manier waarop verschillende zorgverleners toegang krijgen tot de medische gegevens van hun patiënten. Met de Wegiz wordt het voor zorgprofessionals gemakkelijker om belangrijke medische informatie in te zien en gegevens toe te voegen om zodoende de best mogelijke zorg te leveren. Maar wat betekent deze wet voor organisaties die gelieerd zijn aan de zorg? 

Waarom is de Wegiz van belang? 

De Wegiz is bedoeld om het leven van patiënten en zorgverleners gemakkelijker te maken. Wanneer een patiënt meerdere specialisten moet bezoeken voor genezing of behandeling, is het prettig wanneer alle betrokkenen exact op de hoogte zijn van de huidige situatie en plannen voor de toekomst. Nu gebeurt het nog regelmatig dat de patiënt meerdere keren zijn verhaal moet doen, wat uiteraard zeer vermoeiend is in een al vervelende situatie. Bovendien is het mogelijk dat de patiënt vergeet belangrijke informatie te vertellen aan een specifieke zorgverlener, waardoor deze niet de beste zorg kan leveren.  

Hoe is de Wegiz een verbetering van de huidige situatie? 

In de huidige situatie is het soms moeilijk om patiëntendossiers te delen met ander zorgverleners. Wanneer het dossier niet digitaal (voorhanden) is, worden soms bepaalde passages met de hand overgetypt. Uiteraard kan dit leiden tot onnodige fouten en mogelijk zelfs verkeerde diagnoses of behandelmethoden. Met de Wegiz is het patiëntendossier opgeslagen op een centraal punt waarbij alleen de behandelend artsen of zorgverleners toegang krijgen tot het dossier zolang het noodzakelijk is. Door het dossier te centraliseren gaat er geen informatie verloren en hoeven er geen fouten te ontstaan door handmatige acties. 

Het veilig houden van de patiëntengegevens  

In 2011 werd het voorstel voor het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) verworpen omdat deze zorgprofessionals verplichtte om gegevens te delen, wat haaks staat op het beroepsgeheim. Deze verplichting is geen onderdeel meer van Wegiz, maar het biedt wel de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen in het kader van een gedegen zorgverlening. Voor ICT-leveranciers is het, juist met dit soort informatie, van het grootste belang dat er op een veilige manier met gegevens wordt omgegaan. Daarom is het van levensbelang dat de inrichting ijzersterk is en benodigde informatie alleen op het juiste moment bij de juiste persoon beschikbaar is. 

Hoe Korper ICT zich voorbereidt op de Wegiz 

Met meer dan 20 jaar ervaring in de ICT-branche is Korper ICT een expert op het gebied van informatiebeveiliging en gegevensuitwisseling. Onze expertise wordt regelmatig gevraagd door verschillende bedrijven en organisaties in diverse sectoren, waaronder de zorgsector. Ons doel is om organisaties te helpen bij het veilig uitwisselen van gevoelige informatie, zodat zij kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en hun patiënten de best mogelijke zorg kunnen bieden.

Een van de oplossingen die wij aanbieden is Globalscape EFT, een krachtige en veilige oplossing voor het beheren en delen van bestanden. Met deze oplossing kunnen zorgverleners veilig bestanden uitwisselen en toegang verlenen tot patiëntendossiers, zonder zich zorgen te hoeven maken over de veiligheid van de informatie. Ook bieden wij GoAnywhere, een uitgebreid beheerplatform voor bestandsoverdracht, waarmee veilige en betrouwbare uitwisselingen tussen verschillende zorgverleners mogelijk worden gemaakt.

Als ISO-27001 gecertificeerd bedrijf staan wij garant voor informatiebeveiliging van de hoogste kwaliteit. Daarnaast zijn wij altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en zorgen wij ervoor dat onze oplossingen altijd up-to-date zijn.

Neem gerust contact met ons op om te bespreken hoe wij kunnen bijdragen aan het verbeteren van de zorgverlening en het beschermen van gevoelige informatie!