ShuttleIT

Shuttle IT maakt het mogelijk voor organisaties om bestanden uit te wisselen tussen netwerken, zonder dat de netwerken met elkaar communiceren. Deze overdracht kan automatisch plaatsvinden zonder dat er een gebruiker bij betrokken is of handmatig. 

Het systeem wordt gecontroleerd met gespecialiseerde hardware en kan in één richting data overdragen (unidirectioneel) of in beide richtingen (bidirectioneel). Door dit systeem te combineren met het filtersysteem voor bestandscontent Yazamtech’s SelectorIT kan extra veiligheid worden ingebouwd.

Veilig, automatisch, risico-beperkend systeem voor bestandsoverdracht

ShuttleIT is zeer geschikt voor het overdragen van bestanden tussen twee onafhankelijke netwerken, en is inclusief automatische/achtergrond applicaties (met data die kan worden veranderd in bestanden).

  • Overdracht in twee richtingen tussen twee onafhankelijke e-mailservers.
  • Overdracht in twee richtingen van faxen tussen een fax-server en een e-mailserver.
  • Downloaden in één richting van internetupdates (zoals antivirusupdates) naar gevoelige, gesloten netwerken.
  • Uploaden in één richting van updates van een gevoelig netwerk naar minder gevoelige omgevingen zoals website-updates of het verzenden van tekstberichten naar een mobiel netwerk.

ShuttleIT V-mode

Een enkele hardware-unit die twee onafhankelijke netwerken met elkaar verbindt en de automatische ovredracht van bestanden (zowel bidirectioneel als unidirectioneel) mogelijk maakt en tegelijkertijd de twee netwerken volledig onverbonden houdt. 

ShuttleIT W-mode

Een dubbele hardware-unit, een uitbreiding van de V-mode-configuratie. Deze oplossing creëert een steriele ruimte voor het functioneren van een contentfiltersysteem, die wordt beschermd tegen aanvallen van beide zijden van de onafhankelijke netwerken.


ShuttleIT bevat componenten die bijdragen aan haar veiligheid:

  • Gebaseerd op speciaal ontwikkelde hardware, die een significant hoger veiligheidsniveau biedt dan een op geharde hardware geïnstalleerde applicatie.
  • Bevat ook een geprogrammeerde regelaar die de werking regelt. Bevat geen besturingssysteem dat aangevallen kan worden.
  • Maakt gebruikt van zeer betrouwbare elektromechanisch relais, waarmee een volledige onverbondenheid van beide onafhankelijke eindnetwerken.
  • Hardware maakt verbinding met de twee netwerken door middel van een USB-interface en maakt geen gebruik van een communicatie-interface als TCP, ot een IP-adres.
  • Bedient beide gebruikers en applicaties die geen gebruikersinterface nodig hebben.
  • Laat zich altijd leiden door de bronmappen en zorgt voor onmiddellijke overdracht van nieuwe bestanden, zodra ze beschikbaar komen.

Zorgt voor overdracht van bestanden tussen veilig gescheiden netwerken zonder communicatie tot stand te brengen tussen het verzendende netwerk en het ontvangende netwerk.

Automatische overdracht, er zijn geen gebruikers betrokken bij het proces. 

Hardware bepaalt de richting van de overdracht: één of twee richtingen. 

Kan worden geïntegreerd met YazamTech SelectorIT filtersysteem voor bestandscontent.