SelectorIT

Filtert bestanden tegen geavanceerde bedreigingen, wanneer risico's niet door virusscanners worden herkend.

SelectorIT is de meest geavanceerde filtersoftware voor bestanden, die uw organisatie beschermt tegen geavanceerde bedreigingen in bestanden. SelectorIT biedt u bescherming tegen virussen, zero-dayaanvallen en APT’s (Advanced Persistent Threats) door uw gegevens te zuiveren en op te schonen. Onze software filtert 99,99% van de bestandsformaten met kwaadaardige content door de bestanden opnieuw te schrijven, waarbij de content voor de uiteindelijke gebruiker gelijk blijft, maar zonder de onderdelen die door hackers kunnen worden misbruikt.

SelectorIT main features

Filteren van verschillen bestandsformaten 

 • Een specifieke, geavanceerde filtersoftware voor een breed scala aan veelgebruikte bestandsformaten.
 • Basisfunctionaliteiten om een aantal veelgebruikte bestandsformaten te filteren.
 • Detectie van misleidende bestandsextensies.

Filteren met vele toepassingen

 • Bestanden uit het bestandssysteem.
 • Bestanden die zijn doorgegeven via veelgebruikte applicaties: E-mail, WEB, FTP, MFT, Secure browsing, Digital vault.

Dieptescan, recursief proces 
Ieder bestand wordt beschouwd als een “verpakking” voor ingesloten bestanden:

 • Demonteren van deze containerbestanden.
 • Multilayer filtering, elk bestand in elke laag.

Het gefilterde bestand wordt opnieuw samengevoegd met alleen de goedgekeurde ingesloten bestanden:

 • Verboden ingesloten bestanden worden geblokkeerd.
 • Ongewenste objecten worden verwijderd.
 • Gewijzigde bestanden worden vervangen.

Locaties bestandssysteem 
Voor automatisch filteren:

 • Definiëren van de bron- en de doelmappen.
 • Verschillend filterbeleid voor elke bronmap

Voor interactief filteren:

 • Bron- en doellocaties kunnen worden ingesteld door middel van het schijftype: vast, verwijderbaar, optisch, netwerk, en onbekend, of een zelfaangemaakte map kunnen, lokaal of op afstand worden toegewezen.
 • Gefilterde bestanden kunnen worden gebrand op een verwijderbaar medium.

Toegangscontrole en machtigingen 

Voor interactief filteren:

 • Policy kan lokaal of in een actieve map worden opgeslagen.
 • Gescheiden machtigingen voor Beheerder en Gebruiker.
 • Credentials kunnen worden geverifiëerd en de gebruikersidentiteit vastgesteld en geregistreerd.
 • Persoonlijke profielen: beschikbaar voor elke gebruiker.

Hardening

 • Bij gebruik van de filter in een afgesloten omgeving, wordt voor elke sessie de staat van de omgeving hersteld.
 • Hardening de gebruiksersinterface in Kiosk.

Anti-virus scannen 

Het SelectorIT filterproces is gebaseerd op de professionele YazamTech-ontwikkelingen. 

Daarnaast gebruikt SelectorIT verschillende anti-virus checks per filtersessie:

 • 13 leveranciers van anti-virussoftware worden ondersteund.
 • Geen conflicten tussen de verschillende software.

Zoeken van tekst 

Verboden termen en verplichte termen:

 • Zoekt ook verborgen content.
 • Maakt beperkingen voor een heel woord mogelijk.
 • Ondersteunt veel voorkomende termen.
 • Legt alle bevindingen vast in een logboek.

Algemene functionaliteiten

 • Eigenschappen van de bestandsregel worden gereset of gewijzigd.
 • Goedkeuring van digitale handtekeningen.
 • Beperking van bestandsomvang.

Instellingen 

Het filtersystem kan worden:

 • Verbonden met een openbaar netwerk (Internet).
 • Verbonden met een gevoelige netwerkomgeving.
 • Verbonden met zowel openbare als gevoelige netwerken.
 • Niet verbonden met welk netwerk dan ook (standalone).

SelectorIT Designer

 • Admin-applicatie voor het instellen van filters.
 • Mogelijkheid tot lokale toepassing of gedeelde toepassing met verschillende filtersoftware.

SelectorIT Logboek

 • Admin-applicatie om filterresultaten en in quarantaine geplaatste bestanden te bekijken en te beheren.
 • Mogelijkheid tot lokale toegang of toegang op afstand.
 • Logboek: rapporteert recursief alle informatie, aanpassingen en redenen van blokkades van bestanden.
 • Quarantaine: recursieve opslag van geblokkeerde bestanden, die door de beheerder kunnen worden teruggehaald.

On-premises tegenover service

 • On-premises installaties waar nodig.
 • Extern filteren door middel van een web-service als daaraan de voorkeur wordt gegeven.

Word, Excel, PowerPoint (Microsoft Office®) 

Ondersteuning van zowel Legacy als Open XML bestandsformaten.

Blokkeren van het bestand dat het bevat, of het bestand dat het bevat verwijderen:

 • Beelden.
 • Ingesloten bestanden (OLE-objecten en Open XML-packages).
 • ActiveX controls.
 • Macro's.

Recursief filteren van: beelden, OLE-objecten en Open XML-packages.
Blokkeren van het bestand dat het gekoppelde beeld bevat,of het permanent verkleinen.
Resetten van eigenschappen in de bestandsregel.
Uitpakken van interne content om diep te zoeken.
Converteren van Open XML naar binair formaat en terug.
In Word: blokkeren van het bestand dat wijzigingen bevat, of het accepteren van wijzigingen. 

PDF (Adobe®) 
Blokkeren van het bestand dat het bevat, of het bestand dat het bevat verwijderen:

 • Acties (met inbegrip van scripts).
 • Ingesloten/gekoppelde bestanden.
 • Interactieve vormen
 • Flash controls.
 • Alternatieve tekst.

Opnieuw genereren van een gefilterd bestand. Verwijderen van niet-gebruikte objecten.
Converteren naar beeld (van PDF-bestanden).
Resetten van Metadata en eigenschappen van shells 

Tekst 

Blokkeren als het bestand niet-printbare karakters bevat. 

Beeld 

Dubbele bestandsconversie.
Random flattening om verborgen objecten te voorkomen (die een bedreiging vormen of een datalek). 

Archieven 

Ondersteunt 8 archiefformaten:

 • Controleren of het om een archiefbestand gaat.
 • Controleren van de integriteit met verstrekte wachtwoorden.
 • Recursief filteren en blokkeren als de content is gemodificeerd.
 • Recursief filteren en opnieuw samenvoegen als content is gemodificeerd (eveneens wanneer er sprake is van versleuteling met verstrekte wachtwoorden).

HTML 

Blokkeren van het bestand dat het bevat, of het bestand dat het bevat verwijderen:

 • Scripts.
 • Links.
 • Verborgen content.
 • Inline frames.
 • Inline data.

XML 

Blokkeren van het bestand dat het bevat, of het bestand dat het bevat verwijderen:

 • Scripts
 • Links
 • Anonieme streams
 • Named streams.

Recursief filteren van named streams.
Valideren door middel van verplichte of verboden toegekende waarden.
Valideren door middel van schema's (XSD). 

Geluid

 • Dubbele bestandsconversie.
 • Random flattening om verborgen objecten te voorkomen (die een bedreiging vormen of een datalek).

CAD, GIS (Autodesk®) 

Blokkeren van het bestand dat het bevat, of het bestand dat het bevat verwijderen:

 • VBA Project.
 • OLE Frames.
 • Binaire segmenten.

CRL (Certificate Revocation List)

 • Verifiëren van bestandsformaten.
 • Controleren van de expiratiedatum.
 • Authenticatie van certificaten.

Berichten 

Drie soorten bestandsformaten worden ondersteund:

 • E-mailbestanden.
 • Kalenderitems.
 • Contacten.

Voor bijlagen in elk bestandsformaat:

 • Blokkeren van het bestand dat het bevat.
 • Verwijderen van bijlagen.
 • Recursief filteren van bijlagen.

Andere bestandsformaten

 • Mogelijkheid tot toevoegen bestandsformaten.
 • Filteren door middel van basisfunctionaliteiten.
 • Controleren van magic bits op fakes.

Zonder bestandsformaat

 • Mogelijkheid tot toevoegen van bestandsformaten.
 • Identificeren van ontbrekende extensies.
 • Filteren op basis van extensie.